soutěž!

Předchozí ročníky:

Idea projektu

Týden veřejných dialogů s výtvarným uměním v Brně

Dokážeme dostatečně pozorně vnímat, co nám sděluje výtvarné umění? Cílem Týdne výtvarné kultury je upozornit na význam výtvarného umění a na řadu zajímavých doprovodných programů, které k výstavám v tomto týdnu nabízejí brněnská muzea, galerie a vysoké školy ve spolupráci s katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU. Je to pozvání na výstavy, na odborná a diskusní setkání, ale je to i pozvání k obohacujícím citovým zážitkům, jež výtvarné umění přináší.

Akce připomíná odkaz prof. Igora Zhoře, který byl významným znalcem i popularizátorem současného umění ( 9. 3. 1925 – 28. 11. 1997 ).

Proč Creative help?

Podtitul Creative help! vyjadřuje spojení čtvrtého ročníku Týdne výtvarné kultury s prezentací výsledků projektu Speciální výtvarná výchova, v němž studenti katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU v rámci svých sociálních tvůrčích dílen obohacují a zkvalitňují život řadě znevýhodněných skupin. Pod odborným vedením se podílejí na tvorbě teoretických kurzů, tvůrčích dílen, reflexivních seminářů a výstavních aktivit. Katedra výtvarné výchovy spolupracuje se Správou uprchlických zařízení MV ČR, poskytovatelem sociálních služeb Nové Zámky, Diagnostickým ústavem pro mládež Veslařská, Brno, Muzeem romské kultury, Domovem pro seniory Podpěrova, Brno. V Týdnu výtvarné kultury budou na výstavách prezentovány artefakty z tvůrčích dílen realizovaných ze všech těchto partnerských organizací.

Za organizační tým se na Vaši návstěvu těší
Radek Horáček, Veronika Drobná, Jana Reichel a Vladimír Mokrý